Arc-pressrelease-1-scaled-acentertop.jpg
SV / EN

Altor och Curamando skapar en utmanare inom digital transformation

STOCKHOLM 2019-12-04. Altor Fund V (Altor) har tecknat avtal om att investera i en nybildad bolagsgrupp ledd av Curamando AB (Curamando), med fokus på att stötta bolag i omställningen till den nya digitala verkligheten. Till gruppen kopplas samtidigt Kurppa Hosk, Animal och Keybroker – tre ledande bolag inom varumärkesarbete, kreativ kommunikation och performance marketing.

Curamando har från början differentierat sig genom att fokusera på att hjälpa företag att ställa om organisation och arbetssätt för digital tillväxt – från strategisk analys till praktiskt genomförande. Många kunder har efterfrågat stöd med angränsande tjänster, men med organisk och årlig tillväxttakt på över 50% under de senaste tre åren har Curamando inte fokuserat på att skapa nya erbjudanden. Istället har Curamando valt strategin att gå samman med företag som anses vara ledande i angränsande nisher och då bli en ”one-stop-shop” för sina kunder. Conversionista, experter på digital konvertering som Curamando förvärvade 2017, har sedan dess dubblat både intäkter och antalet anställda. En indikation på vad strategin kan ge.

Nu läggs ytterligare tre företag till gruppen: Kurppa HoskAnimal and Keybroker, som har sina verksamheter inom varumärkesfrågor, marknadskommunikation och performance marketing. Tillsammans har de fem företagen intäkter på knappt 400 MSEK.

”Vi är oerhört glada över att få in Altor som delägare och det är fantastiskt att vi också får in en dynamisk trio av företag till vår familj. Nu kan vi erbjuda alla de tjänster som våra kunder har bett om för att kunna säkra sin digitala tillväxt. De tre nya bolagen kommer att arbeta självständigt och försvinner inte i ett slukhål, något som andra byråer upplevt när de har förvärvats av våra globala konkurrenter” säger Mattias Olofsson, VD och grundare av Curamando.

”Det finns ett nästan omättligt behov av att stötta företag i anpassningen till en ny digital verklighet. På Altor har vi sett hur digitalt drivna konsulter växer nästan fem gånger snabbare än sina traditionella kollegor – vi känner att vi har hittat ett digitalt McKinsey i Curamando, en position som är spännande här och nu, och in i framtiden.” säger Stefan Linder, partner på Altor.

”Utöver Kurppa Hosks befintliga varumärkes- och designkompetens kommer våra kunder nu att dra nytta av en mängd tjänster, från change management via kommunikation till performance marketing. Det är oerhört roligt och spännande att nu få en ännu större verktygslåda för att skapa varumärkesupplevelser som gör skillnad,” säger Måns Jacobsson Hosk VD och medgrundare av Kurppa Hosk.

“Tillsammans kan vi erbjuda våra kunder spetskompetens som täcker hela den digitala kundresan och jag ser en potential i att utifrån vårt och de andra bolagens värdeerbjudande skapa nya tjänster som utmanar vår egen bransch,” säger Ida Hällkvist, VD på Keybroker.

”Till gruppens erbjudanden av tjänster kan vi från Animal tillföra en kreativ förstärkning som hjälper våra kunder att nå sin fulla potential på marknaden. Men minst lika viktigt, tack vare den nya bolagsgruppen kan våra anställda ges en mängd nya karriärmöjligheter, säger Henrik Palm Johansson, VD och medgrundare av Animal.

”Var och en av de fem företagen i koncernen har varit en pionjär inom sina respektive områden med en delad passion att få bolag och varumärken att växa digitalt. Det finns en befriande attityd av rakt-på-sak hos bolagen. Samtidigt har de en strategisk höjd blandat med fokus på att få saker gjort. Från Altor ser vi verkligen fram emot en fantastisk resa tillsammans med de här entreprenörerna” säger Mattias Holmström, director på Altor.

Samtliga grundare kommer att vara kvar på respektive bolag utom Keybrokers medgrundare Fredrik Holmén, som går över till Curamando för att komplettera och utveckla Curamandos värdeerbjudande inom martech och data-aktivering.