ARC-Arise-Consulting-Group-skapar-ny-utmanare-inom-digital-produkt-och-tjanstedesign.jpg
SV / EN

ARC Arise Consulting Group skapar ny utmanare inom digital produkt- och tjänstedesign

STOCKHOLM 2021-08-25. ARC Arise Consulting Group accelererar sin satsning på innovation, tjänstedesign och digital produktutveckling genom samgåendet med Umain (fd Apegroup) och Above. Tillsammans med ARCs bolag och medarbetare når man nu 180 medarbetare inom tjänsteområdet, och har ambitionen att under året växa till ca 300 personer.

Efterfrågan på gruppens tjänster inom digital tillväxt och transformation växer fortsatt starkt. Men innovation och digital service- och produktdesign blir ofta en flaskhals när kunderna vill öka digitaliseringstakten. Därför är gruppens ambition att, i tillägg till övriga affärsområden, skapa en ny stor spelare, för att kunna fortsätta hjälpa sina kunder – de största nordiska företagen.

Med Above och Umain i gruppen går man från en omsättning på 450 MSEK 2020 till målet 800 MSEK 2021. På personalsidan innebär det att man växt från totalt 200 personer till mer än 700 på 24 månader.

Vi utmanar branschen med en ny modell – fristående ägardrivna entreprenörsbolag tätt sammankopplade kring en gemensam vision av kundens digitala förändringsresa. Vår fantastiska tillväxt tycker jag visar att vi är på rätt väg. Och när två så profilerade och starka bolag som Above och Umain nu väljer att gå med i gruppen, är det ett ytterligare kvitto på styrkan i konceptet.

– Mattias Olofsson, VD, ARC Arise Consulting Group

”Sedan början av vår resa har Above varit dedikerade till att att driva innovation och positiva förändringar för världens djärvaste varumärken. Vi ser fram emot att utöka och utnyttja den nya gruppens kollektiva kompetens och utvidga vår räckvidd.”

– Filip Sauer, VD, Above

“I den nya gruppen har vi hittat en enormt inspirerande kontext med fantastisk kompetens inom andra digitala områden än där vi själva verkar. Vi kan ytterligare fokusera på det vi gör bäst – att skapa morgondagens integrerade digitala produkter och tjänster.” 

– Mattias Olsson, VD, Umain

Om ARC Arise Consulting Group

ARC Arise Consulting Group är en kombination av managementkonsulter, kreativa varumärkesstrateger och digitala experter som utmanar de etablerade konsultföretagen inom digital transformation och tillväxt.

Gruppens företag är Animal, Conversionista, Cupole, Curamando, Keybroker Kurppa Hosk och nu Above, Umain. Bolagen arbetar under egna varumärken och är vart och ett ledande inom sitt område. 

Private equity-företaget Altor är den ledande externa investeraren som stödjer gruppens tillväxtresa.

Om Above

Above är en innovationsbyrå som vill driva positiv förändring genom en mix av strategi, design och teknik. Deras team på 80+ specialister arbetar från kontor i Stockholm och Malmö, Sverige; Shenzhen, Kina och San Francisco, USA.

Om Umain

Umain är ett konsultföretag för produktdesign och mjukvaruutveckling som har som mål att hjälpa organisationer att upptäcka nya möjligheter och förverkliga dem i hög takt. Umain har 60 anställda.