ARC-Grev-Tureplan.png
SV / EN

ARC skapar en 6500 kvm stor mötesplats för sina medarbetare och kunder vid Birger Jarlsgatan

STOCKHOLM 2022-04-04. ARC Arise Consulting tar över hela byggnaden på Birger Jarlsgatan 16, Grev Tureplan, i centrala Stockholm. Fastigheten renoveras nu och flytten kommer att ske våren 2024.

ARC har idag nio företag och +700 anställda – och växer snabbt genom rekrytering av nyckelpersoner och förvärv. ARCs ambition är att skapa en mötesplats utöver det vanliga. Sedan bolagsgruppens start har ett signaturkontor i hjärtat av Stockholm legat i planen.

Vi följer våra tillväxtplaner – vi investerar långsiktigt i en centralt belägen mötesplats för våra medarbetare, företag och kunder.

– Mattias Olofsson, VD, ARC Arise Consulting

Den höga tillväxttakten har gjort att behovet av mer utrymme är kritiskt för ARC. Därför kommer ARC i väntan på Grev Tureplan att flytta in på 5000 m2 på Mäster Samuelsgatan 56, Klara Zenit, i Stockholm. Lokalerna anpassas nu för att passa ARC:s behov och flytten kommer att ske i maj 2022.

“ARC Zenit kommer att vara en interimslösning för oss, men det kommer fortfarande att vara en riktigt bra plats för våra företag och medarbetare. Kontoret kommer att fokusera på stora sociala ytor, där våra medarbetare och kunder kan mötas, interagera och skapa tillsammans.”

– Mattias Olofsson, VD, ARC Arise Consulting

På ARC Zenit kommer ARC att samarbeta med ARCs kund Nornorm gällande en stor del av möblemanget. Nornorm är en helt cirkulär, abonnemangsbaserad inredningstjänst. Detta ger ARC ett minimalt koldioxidavtryck samtidigt som det möjliggör den flexibilitet som krävs för ARCs höga tillväxttakt.

Om ARC Arise Consulting 

Genom att sammanföra företag med kontrasterande perspektiv och erfarenheter har ARC Arise Consulting byggt upp ett helt nytt sorts konsultbolag. Ett ”powerhouse” för att accelerera sina kunders tillväxt i ett transformativt landskap.

ARC verkar i skärningspunkten mellan försäljning och marknadsföring, varumärke och kommunikation, innovation och teknik samt strategi och förändring. Idag består ARC av Cupole, Curamando, Conversionista, Ariel, Animal, Kurppa Hosk, Nameless.today, Above och Umain – ett mångsidigt team av kreativa, strategiska och digitala tänkare.

ARC är delägt av PE-företaget Altor.