ARC_Missionanew-3.jpg
SV / EN

ARC stärker sin ambition inom hållbarhet genom spjutspetsförvärv

STOCKHOLM 2022-05-20. Bolagsgruppen ARC Arise Consulting stärker sin ambition inom hållbarhet genom att förvärva Sveriges första “change agency” Mission anew som verkat i Sverige under 12 år. Ägarna Anna Högberg och Joel Lindefors, tar med sig samtliga medarbetare i köpet. Tidigare i år tog ARC även in hållbarhetsentreprenören och författaren Rebecka Carlsson i rollen som Sustainable Business Advisor.

ARC har under en längre tid utvecklat sitt erbjudande inom hållbarhet, och tar nu nästa steg i sin satsning på området.

ARCs mål är att bli våra kunders partner inom Sustainability Scaling. På så sätt hjälper vi våra kunder i alla aspekter av deras tillväxtresa. Detta är ett strategiskt förvärv och en viktig pusselbit i ARCs fortsatta satsning. Vi ser samma skifte i näringslivet som vi såg inom det digitala området för tio år sen. Det krävs att bolag agerar snabbt och kraftfullt för att skapa hållbara affärsmodeller.

– Mattias Olofsson, VD, ARC Arise Consulting

Vi ser ett stort behov från våra kunder och näringslivet i stort, att integrera hållbarhetsarbetet i affärsutvecklingen, i innovationsarbetet och låta varumärket vara ett verktyg för att driva förändring. Vi formar oss för att fortsätta stötta i den transformationen; med nya idéer, nya verktyg och nya målbilder. Därför tar vi namnet Mission anew. Tillsammans med andra experter inom ARC kommer vi hjälpa våra kunder att ta en unik position i sin bransch och få fart på de kritiska skiftena i affären”, fortsätter Anna Högberg, vd på impactbyrån Mission anew.

Omställningen mot en hållbar utveckling kommer påverka alla system och samhällen globalt. Därför är det också av högsta prioritet för näringslivet och driver efterfrågan på ARCs tjänster. ARCs kundlöfte är att hjälpa sina kunder att driva förändring och skala hållbara affärsmodeller, verksamheter och innovativa lösningar i snabb takt.

“ARC kommer att ta en tydlig position inom Sustainability Scaling och med hjälp av den senaste forskningen och tekniken inom hållbarhet utveckla nya innovativa lösningar som syftar till att gynna människor, samhället och planeten på stor skala”, säger Rebecka Carlsson, Sustainable Business Advisor på ARC.

Om ARC Arise Consulting 

Genom att sammanföra företag med kontrasterande perspektiv och erfarenheter har ARC Arise Consulting byggt upp ett helt nytt sorts konsultbolag. Ett ”powerhouse” för att accelerera sina kunders digitala tillväxt och hållbarhet.

ARC verkar i skärningspunkten mellan försäljning och marknadsföring, varumärke och kommunikation, innovation och teknik samt strategi och förändring. Idag består ARC av Cupole, Curamando, Conversionista, Ariel, Animal, Kurppa Hosk, Nameless.today, Above, Umain och Mission anew – ett mångsidigt team av kreativa, strategiska och digitala tänkare.

ARC är delägt av PE-företaget Altor.

Om Mission anew

Mission anew är en pånyttfödd impact-byrå inom ARC. Vi hjälper våra kunder att snabba på och skala upp omställningen till en blomstrande och hållbar plats för alla och allt levande. Vi ser till att våra kunder får en tydlig bild av sin materiella påverkan och vilka oändliga möjligheter de har framför sig. Vi tar fram inspirerande vägkartor, visualiserar nya möjligheter och skapar engagemang i organisationen för omställningsresan som ligger framför dem.

Mission anew – en pånyttfödd impact-byrå och en del av ARC.

 

Silla Levin, Managing Director, Kurppa Hosk; Mattias Olofsson, CEO ARC, Anna Högberg, Managing Director Mission anew; Rebecka Carlsson, Sustainable Business Advisor ARC; Joel Lindefors, Chief Innovation Officer, Mission anew.